Specialisme

 

                                                     

                              

                              "zonder een behoorlijke dosis inlevingsvermogen, goede luistervaardigheden
en echte betrokkenheid kan nooit een gedegen advies tot stand komen"

 

                              > fiscale begeleiding bij (her-)structurering van familievermogen en familiebedrijven
                                 (inbegrepen Bedrijfsopvolgingsregeling (BOF) en estate planning)

                              > sparringpartner met betrekking to fiscale vraagstukken rondom vastgoed

                              > fiscale begeleiding bij echtscheiding van de DGA of alleen van zijn of haar echtgenoot
                                 indien de huidige fiscalist of accountant vanwege 'conflict of interests' niet beide 
                                 echtelieden kan bijstaan

                              > checken en redigeren van de fiscale paragraaf in contracten

                              > gebruik van praktijkgerichte fiscale databanken en 'state-of-the-art' aangiftesoftware voor het 
                                 optimaliseren 
van de aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting

                              > tweede lezing fiscale adviezen van derden (second opinion)

                              > structuren die als te complex worden ervaren ontmantelen en fiscaal vereenvoudigen

                              > fiscaal ingewikkelde materie begrijpelijk uitleggen en goed regelen 

                              > aangesloten bij een deskundig netwerk van samenwerkende ervaren fiscalisten en
                                 fiscaal juristen met goede contacten bij diverse andere financieel juridische
                                 zakelijke dienstverleners (advocaten, notarissen, makelaars)