Fiscaal nieuws

   

Ondernemer mag gebruik maken van bekendheid echtgenoot

Soms weet iemand door de activiteiten van zijn echtgenoot een netwerk binnen een bepaalde branche op te bouwen, waardoor hij gemakkelijk aan opdrachten kan komen. Deze omstandigheid sluit niet uit dat die persoon fiscaal ondernemer is, zo oordeelt Rechtbank Noord-Nederland.


Subsidieregeling STAP-budget ter consultatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget ter consultatie aangeboden.


Afnemersbetalingen zelf opeisen is onbehoorlijk bestuur

Als de bestuurder van een B.V. de betalingen van afnemers van die B.V. overmaakt naar zijn eigen privérekening, pleegt hij daarmee onbehoorlijk bestuur. De B.V. zal door deze handeling de btw op de betaalde facturen niet kunnen afdragen. In deze situatie kan de fiscus de bestuurder aansprakelijk stellen.


Medebelanghebbende moet tijdig om WOZ-beschikking verzoeken

Wie als medebelanghebbende een WOZ-beschikking over een bepaald jaar wil ontvangen, moet daartoe een verzoek indienen voordat het jaar dat volgt op het desbetreffende jaar is verstreken.


Overzicht lopende EU-wetgeving