Fiscaal nieuws

   

Onjuiste bijtelling 0%-emissie auto's die in 2013 op kenteken zijn gezet

De Belastingdienst meldt dat ondernemers met een auto van de zaak die zij ook privé gebruiken en die voor 11 april aangifte inkomstenbelasting 2018 hebben gedaan, mogelijk met een verkeerd bijtellingspercentage rekenden.


Internetconsultatie aanpassing btw-tarief elektronische uitgaven

De consultatie betreft het voorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven opgeheven.


Het minimaliseren van de woonlasten van kinderen door ouders

Ouders kunnen hun kinderen vanaf 18 jaar tot en met de dag van hun 40e verjaardag ruim een ton belastingvrij schenken voor de eigen woning. Ook als de kinderen of hun partners ouder dan 40 jaar zijn, kunnen ouders de woonlasten van de kinderen minimaliseren. Dit bleek uit een break out sessie gehouden op 16 april 2019 op de studiedag van het Register Estate planners door mr. Hanneke Kroonenberg REP.


Bezwaarschriften box 3-heffing gelden als massaal bezwaar

Staatssecretaris Snel wijst de bezwaren tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 aan als massaal bezwaar.


Door toelichting bij rekenmodule opgewekt vertrouwen

Een beroep op het vertrouwensbeginsel lukt als de belanghebbende heeft vertrouwd op een concrete toezegging van de inspecteur. Bovendien mag deze toezegging niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming door de inspecteur mocht rekenen.