Fiscaal nieuws

   

Vraag eerst akkoord voor verrekening belastingschuld

Heeft u een openstaande belastingschuld en heeft u recht op een belastingteruggave? Dan kunt u onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen voor de openstaande schuld en de Belastingdienst vragen deze openstaande schuld te verrekenen met uw belastingteruggave. U moet hiervoor wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst en niet zelfstandig tot verrekening overgaan.


Vooraankondiging arresten Hoge Raad 22 februari 2019

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 22 februari aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.


Mijlpaal Team Verhuld Vermogen Belastingdienst

Sinds de oprichting van het team Verhuld Vermogen van de Belastingdienst is er nu € 4 miljard aan niet-betaalde belasting gevonden, aldus een bericht in De Telegraaf.


NOB-commentaar wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage

Op 10 oktober 2017 heeft de Raad van de Europese Unie de arbitragerichtlijn aangenomen. Deze moet uiterlijk 30 juni 2019 geïmplementeerd zijn. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs geeft een commentaar.


Alleen overlijden doet lijfrenteverplichting vrijvallen

De Hoge Raad heeft bevestigd dat het bekend worden van een terminale ziekte van de gerechtigde tot een lijfrenteverzekering de verplichting bij een B.V. niet doet vrijvallen. Pas bij het overlijden van de verzekerde valt de lijfrenteverplichting weg zodat de waarde van de aandelen in de B.V. stijgen. Mr. Bert Alink, belastingadviseur bij Extendum en verbonden aan de Universiteit van Tilburg, geeft zijn commentaar.