Fiscaal nieuws

   

Geen navordering door eigenzinnig optreden inspecteur

De omstandigheid dat een belastingadviseur zich laat uitschrijven uit het gemeentelijk basisadministratie mag voor de inspecteur geen reden zijn om zonder controle deze belastingplichtige te verwijderen uit het system van de belastingdienst en zijn beconnummer in te trekken. Doet de inspecteur dit toch en blijkt de adviseur nog steeds binnenlands belastingplichtig te zijn, dan mag de inspecteur niet navorderen.


Nieuwe KOR niet voor alle ondernemers

Niet alle ondernemers die onder de oude KOR vallen voldoen per direct aan de nieuwe KOR. De KOR treedt in werking per 1 januari 2020. Ondernemers kunnen zich sinds 1 juni 2019 reeds aanmelden voor toepassing van de nieuwe KOR.


Dga en loonheffingen, geen uitgemaakte zaak

De dga is werknemer en daardoor onderworpen aan de loonheffingen. Volgens mr. Touria El Ouardi, als vaktechnisch specialist verbonden aan het vaktechnisch bureau van BDO en als docent aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit, is vaststelling van de fiscale gevolgen voor de dga in de praktijk een lastige aangelegenheid. Zeker als de dga werkzaam is via een management B.V.


Besteed tijdig voor de eigen woning geleend bedrag


RB heeft gemengde gevoelens bij het Belastingplan 2020

Het Register Belastingadviseurs vindt dat het Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens. Verschillende maatregelen raken specifiek het mkb.