Fiscaal nieuws

   

Derdenbeslag verlaagt belastbare uitkering niet

Als in het kader van een derdenbeslag een uitkeringsinstantie een deel van een uitkering van een schuldenaar uitbetaalt aan de schuldeiser, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van de belastbare uitkering.


Aangifte verhuurderheffing 2019 vanaf 1 juli online

De Belastingdienst heeft uitnodigingen verstuurd voor het indienen van de aangifte verhuurderheffing 2019. Het gaat om verhuurders die meer dan 50 woningen in bezit hebben.


Cliënt belastingadviseur heeft recht op kosten-batenanalyse

Een zorgvuldig belastingadviseur moet zijn cliënt inzicht geven in de kosten van (de uitvoering van) het belastingadvies en de kans op succes, voordat hij de cliënt verdere opdrachten laat geven. Laat hij dit na, dan riskeert hij dat zijn cliënt een geslaagd beroep doet op dwaling en zijn betalingen terugvordert.


VSO over inhoudingsplicht leidt ook tot pseudo-eindheffing

Als een bedrijf eenmaal heeft afgesproken met de fiscus dat het inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen over een bijzondere werknemersvergoeding, dan is het ook inhoudingsplichtig voor de eventuele pseudo-eindheffing hoog loon.


Dienstverlening door Belastingdienst nog steeds onder de maat