Fiscaal nieuws

   

Verlaging winstbelasting nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk of de eerder aangekondigde verlaging van de winstbelasting voor bedrijven komend jaar al doorgevoerd wordt. Door die maatregel uit te stellen of uit te smeren over langere tijd zou het kabinet geld overhouden om de koopkracht van de lage en middeninkomens te verbeteren, meldt de NOS


Zelfde werkzaamheden, zelfde rechtsverhouding

Als iemand op grond van een managementovereenkomst dezelfde werkzaamheden verricht die hij voor een andere partij in dienstbetrekking uitvoert, is dit een aanwijzing dat al zijn werkzaamheden in dienstbetrekking plaatsvinden.


Standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar

De Belastingdienst heeft het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar gesteld op haar internetsite. Met dit formulier is het mogelijk om vooroverleg met de inspecteur aan te vragen.


'Coalitie overweegt miljardenfonds voor economie'

De regeringspartijen denken na over het opzetten van een miljardenfonds om de economische groei in Nederland te waarborgen. Het plan zou bekend moeten worden gemaakt op Prinsjesdag, als onderdeel van de miljoenennota. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen.


'Roasted' hof weigert gemachtigde

Als de gemachtigde van een belanghebbende in een beroepsprocedure zowel de fiscus als de rechterlijke macht op een 'roast' trakteert, moet hij ermee rekening houden dat de belastingrechter hem weigert als gemachtigde.